Ιστορία

Από το 2014, το  WWF διεθνώς έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα “WWF Impact Ventures“ – μία πλατφόρμα επώασης επιχειρηματικών ιδεών και έναν επιταχυντή επιχειρήσεων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με το  “WWF Impact Ventures“ έχουν υλοποιηθεί  σε παγκόσμιο επίπεδο 4 προγράμματα, έχουν επιταχυνθεί 43 επιχειρήσεις και έχουν διοχετευθεί κεφάλαια ύψους 5,3 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διατήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτων και ειδών.

Ελλάδα

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019,  το πρόγραμμα “WWF Impact Ventures“  ξεκίνησε στην Ελλάδα!

Με το πρόγραμμα “WWF Impact Ventures“ διερευνώνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες να θέσουν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη που θα αντλεί αξία και θα στηρίζει την προστασία της φύσης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων, με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους, επιχειρησιακών πλάνων που μπορούν να φέρουν θετικό αντίκτυπο σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας: στο  Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου, και στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Γυάρου.   (Link to CHALLENGES)

Νέες λύσεις

Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την βιοποικιλότητα είναι η υπερεκμετάλλευση και ο μαζικός καταναλωτισμός. Και στις δύο περιπτώσεις η υποβάθμιση που προκλήθηκε από τις αγορές μπορεί να αντιμετωπιστεί με λύσεις που προέρχονται από αυτές. Οι επιχειρήσεις με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, επιτρέπουν στις τοπικές κοινωνίες να αναπτυχθούν και προσφέρουν ευκαιρίες για επενδύσεις. Δεν είναι, φυσικά, όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις κατάλληλες για να λάβουν χρηματοδότηση, όπου όμως υπάρχουν περιθώρια για  καινοτομία, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να βρουν ευκαιρίες για να δημιουργήσουν νέα και αναπαραγόμενα επιχειρηματικά μοντέλα.

Οι ανάγκες διατήρησης των σημαντικών οικοσυστημάτων αυξάνονται ταχύτερα από τους υπάρχοντες τρόπους χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ιδιωτικό και θεσμικό κεφάλαιο που διατίθεται για επενδύσεις θετικού αντίκτυπου. Οι επιχειρήσεις με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο μπορούν να παρέχουν μια επιπρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για τη διατήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτων ή να παράσχουν μια στρατηγική εξόδου από τις επιχορηγήσεις των παραδοσιακά χρηματοδοτούμενων έργων.

Συνεργάτες

WWF
https://wwf.org

MAVA FOUNDATION
http://mava-foundation.org/